14 Aralık 2016 Çarşamba

Ankara’da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz Projesi Kırsal Gelişim ve İnovasyon Politikaları Odak Grup Toplantısı

Ankara’da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz Projesi Kırsal Gelişim ve İnovasyon Politikaları
Odak Grup Toplantısına TEMA Vakfı adına Tuğba Kiper ve Nevzat Özer katılım sağlamıştır.

Projenin amacı: Macaristan Merkez Orta-Tuna Bölgesel İnovasyon Ajansı ile Ankara Kalkınma Ajansının ortak yürütücülüğünü yaptığı Projenin temel amacı Ankara’nın Kırsal ilçelerinde politika yapıcıların ve yerel aktörlerin inovasyon politikaları konusunda kapasitelerini ve farkındalıklarını artırmaktır.
İnovasyon en basit tanımı ile: Bilginin ekonomik bir faydaya (örneğin ticari bir ürüne) dönüştürülmesi, yeniliktir, inovasyondur.
 Sosyal İnovasyon :Ticari amaç gütmeden toplumun tüm kesimlerine fayda sağlayacak yenilik, değişiklik ve iyileştirme faaliyetlerinin geliştirilmesi ve uygulamasıdır.
 Projenin Bileşenleri:
Faaliyet1:Kamu Kurumları, STK, eğitim kurumları ve Firmalara yönelik temel inovasyon farkındalığı hakkında kapasite oluşturma eğitimleri,
Faaliyet2: Tarım, Tarıma dayalı Sanayi, ve Turizm sektöründe inovasyon politikaları eğitimleri ve yerel idareciler için çalıştaylar,
Faaliyet3: Tarım ve Tarıma dayalı sanayi ve Turizm sektörlerinde uygulamalı inovasyon eğitimleri,
Faaliyet4: Ankara Kırsalı için İnovasyon Eylem Planının hazırlanması,
Faaliyet5: Farkındalık ve yaygınlaştırma faaliyetleri.
Toplantının ilk bölümümde Başarı öyküleri anlatılarak,
Kalkınma Temelli Kırsal Turizm Öyküsü NALLIHAN,
Küre dağları Eko Turizm,
Sebze ve Meyvaların kurutulmasında sürdürülebilir iş modeli,
Birleşmiş Milletler Yerel ve sosyo-ekonomik kalkınma Konularında sunular yapılmıştır.
Toplantının ikinci bölümünde ise Gruplar oluşturulup Ankara Kırsalında İnovasyon konusu katılımcılar tarafından tartışılıp değerlendirilmiştir. TUĞBA KİPER


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder